Ondernemingsrecht

Home > Rechtsvormen > Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht is een belangrijk onderdeel binnen het ‘privaatrecht’. Het privaatrecht wordt ook wel 'burgerlijk recht' of 'civiel recht' genoemd. Dit gebied beschrijft onderlinge verhoudingen tussen mensen.

Ondernemingsrecht kan worden onder verdeeld in ‘rechtspersonenrecht’ en ‘vennootschapsrecht’. Vennootschapsrecht gaat alleen over de besloten en naamloze vennootschap. Het rechtspersoon gaat over alle rechtspersonen met een winstoogmerk, dus ook de naamloze en besloten vennootschap. Mogelijke problemen waarbij een advocaat of jurist op het gebied van ondernemingsrecht hulp kan bieden zijn:

  • Ondersteuning bij arbitrages en rechterlijke procedures
  • Begeleiding van fusies, overnames of reorganisaties
  • Problemen bij de verkoop van uw bedrijf
  • Mededingingsrecht
  • Opstellen en beoordelen van voorwaarden

Een juridische dienstverlener kan u met deskundig en eerlijk juridisch advies bijstaan en ondersteunen. Ondernemingsrecht is een brede specialistische tak binnen de advocatuur. Een advocaat of jurist ondernemingsrecht kan tevens helpen bij het controleren en opstellen van juridische documenten tot aan de verkoop van een complete onderneming.

Hier kunt u direct uw offertes aanvragen.

  direct offertes aanvragen