Internationaal recht

Home > Rechtsvormen > Internationaal recht

Internationaal privaatrecht maakt deel uit van 'internationaal recht' en omvat de regels die bepalen welk recht uiteindelijk van toepassing is. Internationaal recht betekent dat personen van meerdere nationaliteiten betrokken zijn. Het wordt tevens gebruikt voor 'straf- en privaatrecht' tussen verschillende staten.

Ontwikkeling van het internationale recht

Het internationale recht bestaat voornamelijk uit verdragen die onder toezicht van de Verenigde Naties tot stand zijn gekomen. De VN draagt continue bij aan de standaard normen voor internationale betrekkingen. Een aantal onderdelen binnen de VN waar u wellicht al van gehoord heeft zijn o.a.: de algemene vergadering, commissie voor internationaal recht, de Veiligheidsraad, het internationale gerechtshof (in Den Haag) en diverse gespecialiseerde organisaties zoals de 'ICAO' voor de burgerluchtvaart, 'IMO' voor maritieme organisaties en UNICEF. Dit zijn voorbeelden van organisaties betrokken zijn bij de ontwikkeling van het internationale recht.

Enkele kenmerken van het 'internationale recht'

Het 'internationaal recht' bestaat al sinds 1648, maar is vandaag de dag nog onderhevig aan veel veranderingen. Internationaal recht wordt ook wel 'Internationaal Publieksrecht' of 'Volkenrecht' genoemd.

Mocht u interesse hebben in een advocaat of jurist 'internationaal recht', dan kunt u meerdere offertes aanvragen.

  direct offertes aanvragen